Skip to content

PERSONDATAPOLITIK

Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem samt dine rettigheder i den forbindelse.

1. DATAANSVARLIG

Denne politik gælder for ELG Power A/S.

ELG Power A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig, når du er kunde hos os, tilmelder dig vores nyhedsbrev, besøger vores hjemmeside eller bruger vores app.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik og vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Energiselskabet Elg ApS
Møllergade 16,1, 5700 Svendborg
Telefon: +45 89 88 99 79
CVR: 43346210
E-mail: gdpr@elpower.dk

 

2. NÅR DU ER ELLER ØNSKER AT BLIVE KUNDE HOS OS

Stamdata

Vi behandler blandt andet følgende personoplysninger om dig, når du bliver kunde hos os:

Navn, installations- og regningsadresse, telefonnummer, e-mailadresse, tilflytnings- og fraflytningsdato, målerstand (elforbrug), kundenummer, internetkode, betalingsoplysninger og særlige forhold, vi skal være opmærksomme på i forbindelse med strømafbrydelse eller lignende
CPR-nummer

Vi indsamler, anvender og opbevarer dine personoplysninger for at kunne efterleve vores aftale med dig, herunder blandt andet i forbindelse med vores løbende behandling og ajourføring af dit kundeforhold, eventuel kreditvurdering, levering af de købte produkter/ydelser til dig, opgørelse og afregning af dit elforbrug, udsendelse af valgkort, fremsendelse af regninger, modtagelse af betaling, kommunikation med dig via vores sms-service og vores app, behandling af dine forespørgsler og henvendelser og anden relevant kommunikation med dig, som fx spørgsmål til din elregning, anmeldelse af dødsbo, afmeldelse af din elaftale, forfølgelse af eventuelle retskrav og sikring af dine og vores interesser i, at du ikke modtager uvedkommende online reklamer fra os.

Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til disse formål er, at det er nødvendigt for at efterleve vores aftale med dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), for at varetage såvel dine som vores legitime interesser heri, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f) og for at kunne overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, c).

Vi er forpligtede til at behandle dit CPR-nummer i forbindelse med indgåelse, løbende behandling og ajourføring af dit kundeforhold hos os.

Lovgrundlaget for vores behandling af dit CPR-nummer er således, at det er nødvendigt for at kunne overholde vores retlige forpligtelser efter elforsyningsloven, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Til opgaver, som er nært forbundet med den retlige forpligtelse, hvor det er nødvendigt for os at anvende dit CPR-nummer (administrative formål), fx ajourføring af dit kundeforhold mod datahubben ved eksempelvis tilføjelse af solceller, berigtigelse af navne, stamdataopdateringer og lign., foretager vi en begrænset accessorisk behandling af dit CPR-nummer, da vi har vurderet, at vores retlige forpligtelse efter elforsyningsloven udgør et tilstrækkeligt lovgrundlag for vores behandling af dit CPR-nummer til disse accessoriske formål.

Såfremt du giver samtykke hertil, behandler vi endvidere dit CPR-nummer til at kunne overføre eventuelle beløb direkte til din NemKonto, sende dig digital post eller tilmelde din elregning til en Betalingsserviceaftale.

Lovgrundlaget for vores behandling til disse formål er dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Dit CPR-nummer krypteres, når du indsender dette via vores hjemmeside.

 

Statistik og analyse

Vi behandler i begrænset omfang dine personoplysninger, herunder oplysninger om forbrug og produkter, til udarbejdelse af analyser og statistikker for at blive klogere på, hvordan vi kan optimere vores forretning og yde en bedre service. Behandlingen af dine personoplysninger til disse formål sker dog så vidt muligt med anonymiserede data.

Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til disse formål er dine og vores legitime interesser i at kunne yde den bedste service til dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

 

Personoplysninger modtaget fra tredjeparter

Ud over at modtage personoplysninger direkte fra dig, kan vi også behandle oplysninger om dig, som vi har modtaget fra følgende kilder:

Vores samarbejdspartnere, herunder fx boligadministratorer eller ejendomsmæglere
Din samlever
Telemarketingbureauer
Dit netselskab, som ejer og administrerer din elmåler og elnettet
Datahubben, som er et centralt og uafhængigt IT-system, der ejes og drives af den selvstændige offentlige virksomhed, Energinet (CVR-nr. 28980671).
Offentligt tilgængelige registre som eksempelvis Statstidende, CVR, BBR, Boligsiden o.lign.

Tilmelder du dig en elaftale via en af vores samarbejdspartnere, modtager vi information om din tilmelding herunder dit navn, adresse, postnummer og e-mail.

Behandlingen af dine personoplysninger til disse formål sker for at kunne opfylde aftalen med dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), for at kunne varetage dine og vores legitime interesser heri, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), og for at kunne overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, c).

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger til disse formål?

Vi behandler dine personoplysninger, så længe du er kunde hos os med henblik på at kunne varetage kundeforholdet.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos os i fem år efter kundeforholdets ophør og alle mellemværender er afsluttet med henblik på, at vi skal overholde vores forpligtelser efter bogføringsloven.

 

3. NÅR DU BESØGER VORES HJEMMESIDE ELLER APP

Vi indsamler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Vi behandler de personoplysninger, som du selv aktivt giver os via hjemmesiden eller app (fx kontaktformularer o.lign.) eller ved anden henvendelse til os med henblik på at kunne besvare din henvendelse.

Lovgrundlaget for vores behandling er at kunne varetage dine og vores legitime interesser i at kunne håndtere din henvendelse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, f) eller for at kunne varetage dit kundeforhold, hvis du er kunde hos os, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, b).

Vi opfordrer dig til, at du ikke afgiver følsomme oplysninger til os via vores hjemmeside. Såfremt du alligevel afgiver følsomme oplysninger til os, betragter vi det som dit samtykke til, at vi kan behandle disse oplysninger. Lovgrundlaget for eventuel behandling af dine følsomme oplysninger til disse formål er således dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, a).

Ved bestillinger af produkter eller ydelser behandler vi din IP-adresse som dokumentation for bestilling eller afbestilling. Lovgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i at kunne dokumentere bestillingen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f). 

Vi benytter også cookies til indsamling af oplysninger af teknisk karakter samt til markedsførings- og statistiske formål. Lovgrundlaget for vores behandling af personoplysninger til disse formål er dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, a). Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med cookies slettes, når de pågældende cookies ophører.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med en henvendelse slettes 24 måneder efter afslutningen af den sag, din henvendelse drejer sig om, medmindre du er kunde hos os, og din henvendelse vedrører kundeforholdet. I givet fald opbevarer vi dine oplysninger indtil fem år efter kundeforholdets ophør.

 

4. NÅR DU HENVENDER DIG TIL OS TELEFONISK

Når du henvender dig til os telefonisk, optager vi samtalen, hvis du giver samtykke hertil. Formålet med optagelsen er kvalitetssikring og intern undervisning.

Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til disse formål er dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, a).

Optagelser af samtaler slettes senest efter tre måneder. Fortryder du, at du har givet dit samtykke til at optage samtalen, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage og få slettet optagelsen. Det gør du ved at sende en e-mail til gdpr@elgpower.dk

 

5. NÅR DU HAR SAGT JA TAK TIL DIREKTE MARKEDSFØRING FRA OS

Hvis du giver samtykke til at modtage nyhedsbreve og anden direkte markedsføring fra os, behandler vi oplysninger om dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse med henblik på at kunne kontakte dig i markedsføringsøjemed via e-mail, sms/mms eller telefonopkald.

Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til disse formål er dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, a).

Når du har givet os samtykke til, at vi må sende markedsføring til dig, anvender vi endvidere dine almindelige personoplysninger til at målrette denne markedsføring til dig. Lovgrundlaget for vores behandling til dette formål er dine og vores interesser i at forfølge dine og Energiselskabet Elgs legitime interesse i at målrette markedsføring til dig efter dine interesser og behov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke og frabede dig at modtage sådan information for fremtiden ved at klikke her eller følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i alle vores mails med markedsføring. Du vil herefter ikke længere modtage elektronisk markedsføringsmateriale fra os. Da vi skal kunne dokumentere dit oprindelige samtykke, opbevarer vi dog disse oplysninger i indtil to år efter, du har trukket dit samtykke tilbage.

 

6. HVIS DU DELTAGER I EN KONKURRENCE

Hvis du deltager i vores konkurrencer, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og adresse for at kunne give dig besked, hvis du vinder, og sende præmien til dig.

Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger til disse formål er dine og vores legitime interesser i din deltagelse i konkurrencen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, f).

Vi sletter dine personoplysninger, når konkurrencen er afsluttet.

 

7. DATASIKKERHED

Vi prioriterer datasikkerhed meget højt og har derfor stort fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

 

8. BEHANDLING HOS TREDJEPARTER

Vi benytter databehandlere, herunder særlige udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Vi sørger altid for, at vores databehandlere er instrueret i at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

Herudover videregiver vi dine personoplysninger til leverandører, samarbejdspartnere og offentlige myndigheder, i det omfang det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser, sikre entydig identifikation eller for at levere vores ydelser og den bedste service til dig, herunder fx til koncerninterne selskaber, datahubben, SKAT, forsikringsselskaber og leverandører af tjenesteydelser.

I det omfang vi videregiver dine personoplysninger til databehandlere, som er lokaliseret i tredjelande uden for EU/EØS, sikrer vi altid, at vi har et tilstrækkeligt lovgrundlag herfor, herunder fx hvis EU-Kommissionen har truffet beslutning om sikkerheden i det pågældende tredjeland, jf. persondataforordningens art. 45 eller ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter, jf. persondataforordningens art. 46. stk. 2, c).

 

9. DINE RETTIGHEDER

Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med persondataforordningen. Så længe vi behandler dine personoplysninger, har du derfor følgende rettigheder:

 • Retten til at trække dit samtykke tilbage. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke berører lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
 • Retten til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Retten til at få berigtiget eventuelt urigtige personoplysninger om dig
 • Retten til i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
 • Retten til i særlige tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Retten til i særlige tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder blandt andet når vores behandling er baseret på interesseafvejningsreglen i persondataforordningens art. 6, stk. 1, f)
 • Retten til i særlige tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • Retten til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os på gdpr@elgpower.dk.

 

10. Konkurrencebetingelser for "Vind et års gratis elektricitet" med Energiselskabet Elg

 1. ArrangørKonkurrencen udbydes af Energiselskabet Elg, Møllergade 16, 1. sal, 5700 Svendborg, Danmark, CVR-nr: 43346210 (herefter "Arrangøren").

 2. Berettigelse Konkurrencen er kun åben for nye kunder hos Energiselskabet Elg, som er bosiddende i Danmark og er fyldt 18 år. Eksisterende kunder, erhvervskunder og ansatte hos Arrangøren samt deres nærmeste familie er ikke berettigede til at deltage.

 3. Konkurrenceperiode Konkurrencen og slutter den 31. december 2023. Vinderen vil blive udtrukket blandt alle aktive kunder, der har tilmeldt sig i løbet af kampagneperioden, den 01. januar 2024.

 4. Sådan deltager du For at deltage i konkurrencen skal du oplyse dine detaljer på en af kampagnens formularer eller landingssider og tilmelde dig som kunde hos Energiselskabet Elg.

 5. Præmien Vinderen modtager op til 10.000 kWh gratis elektricitet i et år fra Energiselskabet Elg. Præmien dækker ikke forbrug udover dette loft. Præmien er personlig og kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter eller andre produkter.

 6. Udtrækning af vinder Vinderen udtrækkes tilfældigt fra listen over aktive kunder, der er tilmeldt konkurrencen. Vinderen vil blive kontaktet direkte via e-mail eller telefon. Hvis vinderen ikke kan kontaktes inden for 14 dage, eller hvis vinderen ikke opfylder betingelserne for at være en ny privatkunde, forbeholder Arrangøren sig retten til at udtrække en ny vinder.

 7. Persondata Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at Arrangøren må indsamle og anvende dine personoplysninger til afvikling af konkurrencen og til oprettelse som kunde. Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 8. Ansvarsfraskrivelse Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tekniske fejl, der måtte påvirke indsendelsen af deltagelse, eller forsinkelser eller fejl i kundeoprettelsen.

 9. Ændring af konkurrencebetingelser Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne eller annullere konkurrencen uden forudgående varsel.

 10. Lovvalg og jurisdiktion Disse betingelser er underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med konkurrencen, skal afgøres af danske domstole.